Hiển thị hết Tất cả Đã lên kế hoạch Chưa lên kế hoạch Đã hoàn thành Đã trả lời Không có trạng thái Sắp xếp theo bình luận Bài đăng mới nhất Hoạt động gần đây Bình chọn Bình luận
主要なセリフだけを発話練習 EnglishCentral Support 0 bình luận 0 bình chọn Không có
学ぶモード EnglishCentral Support 0 bình luận 0 bình chọn Không có
動画を選択する EnglishCentral Support 0 bình luận 0 bình chọn Không có
学習途中の動画 EnglishCentral Support 0 bình luận 0 bình chọn Không có
隠し単語チャレンジモード EnglishCentral Support 0 bình luận 0 bình chọn Không có
動画をリクエストする EnglishCentral Support 0 bình luận 0 bình chọn Không có
当サービスの動画プレーヤーの機能 EnglishCentral Support 0 bình luận 0 bình chọn Không có