Trung tâm Phát âm

Trung tâm Phát Âm của EnglishCentralis được thiết kế để giúp bạn:

  • Nhận được trợ giúp chuyên gia cho cách phát ra và luyện tập từng âm.
  • Luyện tập các âm mà bạn còn gặp khó khăn.
  • Xem tiến bộ của bạn cho từng âm theo thời gian.

Quy trình học tập sẽ như thế này:

pic28.png

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk