Tính quan trọng của việc có một cái Míc

Để có được trải nghiệm tốt nhất tại EnglishCentral từ việc luyện nói các video, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng bộ headset. Bất cữ headset cũng sẽ dùng được, mặc dù mic có khả năng giảm tạp âm thường sẽ cung cấp trả nghiệm tốt hơn.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk