Trang lớp học

Khi một giáo viên tạo một lớp học, một Trang lớp học sẽ được tạo ra. Nó có đường dẫn URL mà bạn có thể sử dụng để chia sẻ với các học viên(và họ có thể nhập học vào trang đó). Đây là một ví dụ.

pic55.png

Học viên học trên trang Lớp học. Trang lớp học có nhiều chức năng thú vị:

  1. Logo. Upload logo bằng các Công cụ giáo viên ở trang Trường học.
  2. Hộp thoại: Tạo một thông báo và đăng đường dẫn cho học viên của bạn.
  3. Chia sẻ trang của bạn với học viên qua Facebook hoặc Twitter và hãy hãnh diện vì nó!
  4. Bảng xếp hạng các hoạt động Xem, Học và Nói hàng tuần. Xem học viên nào dẫn đầu
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk