Nhập Học

Sau khi đã lập đường dẫn URL và lớp học, đồng thời chọn các mục tiêu và giáo trình video, bạn cần học viên của bạn nhập học.

 1. Chia sẻ với học viên đường dẫn URL bạn đã lập cho lớp học của học viên. Hướng dẫn học viên đến trang đó để bắt đầu học tập.

   pic52.png

  1. Khi học viên đến thăm trang lớp học, họ chỉ cần tuân thao các hướng dẫn chi tiết. Học viên nào chưa đăng ký sẽ được yêu cầu đăng ký. Nhưng học viên đã dăng ký với EnglishCentral có thể bắt đầu học ngay lập tức!
  2. Khi đã đăng ký, học viên sẽ hiện lên trong danh sách học viên với trạng thái đã nhập học chính thức.

  Bên cạnh đó, sau khi đã nhập học cho học viên, bạn có thể thêm tiếp học viên vào lớp bằng cách nhấn: 

  pic53.png

  Khi bạn nhấn Nhập học cho học viên, bạn sẽ nhìn thấy tin nhắn sau để bạn làm lại các bước đã làm như lần đầu nhập học cho các học viên.

  pic54.png

  Các giáo viên dạy học online hoặc độc lập có thể quảng cáo lớp học của mình, tìm kiếm và nhập học cho học viên.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk