Báo Cáo

Khi bạn đăng ký bằng tài khoản giáo viên, trang đầu tiên bạn thấy say khi đã tuy chỉnh lớp học của bạn là trang Báo Cáo.

pic44.png

Trang Báo Cáo cho phép bạn theo dõi tiến bộ của học viên theo:

  • Video đã xem
  • Từ đã học
  • Điểm nói
  • Số dòng đã ghi âm
  • Cách phát âm(Cần có tài khoản Cao Cấp)
  • Báo cáo Khóa học
  • Điểm Tổng Kết
  • Số lần viếng thăm

Chọn báo cáo cho trường và lớp/nhóm mà bạn muốn xem. Theo dõi tất cả các bài luyện tập mà học viên của bạn làm với các video bạn chọn cũng như bất cứ phần nào trên EnglishCentral. Bạn có thể lọc báo cáo dựa theo Giáo trình của bạn hoặc cả EnglishCentral. Điều đó có nghĩa là bạn có thể theo dõi hoạt động học tập của học viên dựa các video và mục tiêu bạn đã đặt chọn hoặc tất cả các hoạt động của học viên đó trên EnglishCentral. 

pic45.png

Bạn có thể xem kết quả trong quang thời gian mong muốn bằng cáh chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc của bản báo cáo.

pic46.png

Đây là ví dụ một bản báo cáo phát âm. (Học viên cần nói tối thiểu một số lượng dòng nhất định để dữ liệu hiện lên)

pic47.png

pic48.png

Và, bạn cũng có thể tài về bản báo cáo ở dạng .csv (Xuất) để xem trên Excel hoặc các định dạng khác.

pic49.png

Chú ý quan trọng: Các dữ liệu trên bảng điều khiển yêu cầu ít nhất 15 phút để cập nhật, do đó bạn có thể không thấy kết quả của học viên ngay lập tức.

Trên trang báo cáo, tại sao tôi thấy số điểm thấp hơn là học viên của tôi nghĩ họ đạt được?

Chú ý chọn bộ lọc hợp lý để theo dõi hoạt động luyện tập của học viên. Nếu bạn không chọn bộ lọc thích hợp, bạn có thể thấy hết tiến bộ học viên bạn đạt được.

Chỉ các hoạt động trong lớp (xem ảnh trên): Báo cáo này chỉ hiện tiến bộ của học viên theo mục tiêu và video mà giáo viên lựa chọn.

Cả EnglishCentral: Báo cáo này hiện tiến bộ của học viên qua tất cả các hoạt động trên EnglishCentral, cả video giáo viên lựa chọn và video học viên tự chọn.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk