Lập mục tiêu và Chọn các video

Đến trang Giảng Dạy. và chọnpic36.png

Bạn sẽ được dẫn đến trang Giáo Trình nơi bạn có thể:

  1. Đặt các mục tiêu Tuần và Tháng cho học viên của bạn phấn đấu
  2. Chọn khóa học hoặc video để học viên của bạn luyện tập
Đặt mục tiêu cho học viên của bạn

Giáo viên có thể động viên học viên phấn đấu và học tập chăm chỉ bằng cách đặt ra các mục tiêu hàng tuần và hàng tháng.

Tuy nhiên, bạn có thể không đặt ra mục tiêu gì và để học viên của bạn học tùy theo mong muốn hoặc có thể.

pic37.png

Chúng tôi đặt ra một mục tiêu tuần

 

Xem 5 video     |     Học 50 từ     |     Nói 5 video

 

Mục tiêu này sẽ yêu cầu học viênss bình thường bỏ ra từ 2.5-3 giờ học tập nhưng sẽ thay đổi tùy theo video được lựa chọn(tùy thuộc vào độ dài, độ khó và lứa tuổi của học viên).

 

Các mục tiêu bạn chọn sẽ hiện lên trên trang Lớp học của tôi và học viên có thể thấy rõ cùng với các video bạn đã chọn.

pic38.png

 

Lựa chọn Khóa học và Video

Chọn giáo trình video bằng cách lựa chọn một khóa học cho học viên của bạn luyện tập hoặc duyệt trang web và chọn các video mong muốn và giao cho lớp học của bạn.

pic39.png

Khóa Học

EnglishCentral có hàng tá những khóa học được thiết kế hết sức chuyên nghiệp cho các giáo viên. Đến trang Catalog khóa học, xem qua các khóa học bạn quan tâm và chọn các khóa học bạn muốn học viên của bạn luyện tập. Các khóa học giống như một cuốn sách giáo khoa bình thường nhưng online và có các video sinh động. Học viên Xem, Học và Nói các Xem các video và từ vựng trong từng bài học. Các bài học được thiết kế đại diện cho một tuần học thông thường.

pic40.png

** Chú ý: Một số khóa học yêu cầu các học viên cần có quyền truy cập Cao Cấp để được sử dụng.

 

Lựa chọn các video cho bạn

Bất cứ video nào trên EnglishCentral có thể được giao cho lớp học của bạn bằng cách nhấn vào biểu tượng + trong video đó (khi truy cập vào bằng tài khoản giáo viên) và lựa chọn lớp học thích hợp. Video đó sẽ hiện lên trong lớp học của bạn để học viên học tập. Bạn có thấy nó trong trang Giáo trình trong mục Giáo Cụ của bạn.

pic41.png

Ngoài ra, bạn có thể cho học viên của bạn lựa chọn khóa học cho riêng họ và các video để luyện tập, trong trường hợp đó, học viên có thể được hướng dẫn đến trang Lớp học, thêm khóa học hoặc duyệt EnglishCentral và luyện tập các video.

Giáo viên luôn có thể kiểm tra các video được giao cho trang Lớp học bằng cách lựa chọn

pic42.png

Điểm luyện nói được chấm như thế nào.

Điểm nói được chấm dựa theo hàng loạt các tiêu chí: phát âm, độ ngắt ngứ, số dòng luyện nói, độ dài của từng dòng, vân vân... Nói chung, hoàn thành các video càng khó, học viên sẽ đạt được điểm số càng cao. Tổng điểm cho từng video dao dộng từ 300 đến 2000 điểm. Trung bình, mỗi video lựa chọn học viên có thể đạt được tối đa 1000 điểm. Chia tổng điểm số của học viên cho 1000 để biết được học viên đó đã luyện tập bao nhiêu video(Xem hoặc Nói). Các học viên luyện tập “Thử thách” sẽ nhận thêm được điểm thưởng.

Yêu cầu video

Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận từ các giáo viên yêu cầu video mà giáo viên muốn thấy trên EnglishCentral. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để mang video đó đến cho người dùng cũng như giáo viên của EnglishCentral sớm nhất có thể.

Gợi ý một video bằng cách nhấn vào nút Trang Duyệt Video.

Nhập link url đến trang Youtube đó và để lại lời nhắn nếu muốn về lý do tại sao bạn nghĩ video này hết sức hữu ích cho người học tiếng Anh.

pic43.png

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk