Đăng ký như một giáo viên

Đăng ký như một giáo viên trên EnglishCentral qua trang đăng ký cho Giáo Viên.

*** Nếu bạn đã đăng ký trên EnglishCentral nhưng đăng ký dưới tài khoản học viên, bạn cũng có thể chuyển thành tài khoản Giáo viên bất cứ lúc nào. Đến trang Tài khoản và ở mục bên phải, nhấn “Chuyển thành tài khoản giáo viên”. Bạn sẽ được hướng dẫn nhập tên trường của bạn và các bước tiếp theo tại đây.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk