Sử dụng EnglishCentral dưới vai trò giáo viên

Chúng tôi có hướng dẫn sử dụng cho giáo viên đầy đủ tại mục THAM KHẢO trên blog của chúng tôi, xin hãy Liên Hệ Với Chúng Tôi trực tiếp và chúng tôi sẽ cố gắng hồi đáp một cách sớm nhất. Bạn có thể yêu cầu hướng dẫn trực tiếp các công cụ cho bạn hoặc nhân viên bằng việc sử dụng Lịch Làm Việc.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk