Báo Cáo +

Nghe lại

Giáo viên giờ có thể nhận được thêm nhiều thông tin về học viên “nghe lại” ghi âm học viên. Chức năng thú vị này cho phép giáo viên thấy phản hồi mà học viên nhận được từ EnglishCentral, nghe phát âm của học viên và xem lại tất cả các video mà học viên đã luyện tập trên EnglishCentral. Chức năng này giúp cả học viên và giáo viên dạy và học hiệu quả hơn.

pic50.png

Trup cập vào chức năng Nghe lại bằng cách chọn báo cáo Điểm số Luyện nói.

Khi xem báo cáo này, trỏ vào tên học viên để nghe ghi âm gần đây nhất của họ.

pic51.png

Chọn một video hoặc chọn “Xem Tất Cả Ghi Âm Của Học viên”. Bạn sẽ thấy danh sách tất cả các ghi âm của học viên. Nghe lại đoạn ghi âm của học viên và xem phản hồi về phát âm và độ lưu loát từ EnglishCentral cho học viên đó.

Báo cáo + Chức năng khác

Video đã xem: Khi xem báo cáo này, trỏ chuột vào tên của học viên và xem các video gần đây nhất mà học viên đã xem.

Từ đã học: Khi xem báo cáo này, trỏ chuột vào một học viên và xem các từ gần đây mà học viên học. Và chọn tất cả các tiến bộ gần đây trong cho học viên đó.

Tổng kết mục tiêu: Khi viết báo cáo này, trỏ chuột vào một học viên và xem phần trăm mục tiêu đã hoàn thành. Họ đã hoàn thành được bao nhiêu phần mục tiêu tuần và tháng.


Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk