Tạo Trường Học

Khi bạn đăng ký với EnglishCentral bạn sẽ được hỏi nhập tên trường của bạn. Nhập tên trường và tài khoản trường sẽ được tạo ngay lập tức. Truy cập vào trường học tại trang Giáo Viên. Bạn có thể luôn luôn tạo thêm các trường học khác vào tạo thêm các trường học mới, vì thế đừng lo về tên trường quá. Tạo thêm các trường bằng cách chonjn biểu tượng Tạo Thêm + . 

pic31.png

Nếu bạn là một giáo viên mới, bạn sẽ được hướng dẫn nhập thêm thông tin trước khi đến trang Giáo cụ cho Giảng viên. Bạn sẽ thấy

pic32.png

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk