Tạo một tài khoản Giáo viên

Đăng ký một tài khoản giáo viên trên Trang đăng ký của giáo viên để bạn có thể theo dõi tiến bộ của học viên và đặt mục tiêu cho việc học tập của họ.

Sau khi hoàn thành việc đăng ký, việc sử dụng EnglishCentral như một giáo viên là hết sức dễ dàng. Sử dụng Trang giáo viên để mời học viên, tổ chức lớp học, đặt mục tiêu cho học viên và theo dõi tiến bộ của bạn. Nếu bạn học viên của bạn sử dụng các chức năng cao cấp của EnglishCentral, họ cần phải có tài khoản Cao Cấp hoặc bạn có thể mua chỗ học với tài khoản Cao Cấp cho học viên của mình. Xem Mua chỗ học với tài khoản Cao Cấp.

Giáo viên có thể sử dụng cùng một tài khoản như là học viên. Sau bước trên, đi đến Trang tiếng Anh của tôi và bạn sẽ được hướng dẫn thêm chủ đề, lựa chọn trình độ và bắt đầu học tập!

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk