Theo dõi tiến bộ của bạn

Mức “nắm rõ” các từ mới là thang đo chính cho tiến bộ tại EnglishCentral. Để vượt qua bảy trình độ , bạn cần nắm chắc các tất cả các từ ở trình độ đó. Mức tiến bộ và điểm số được hiện trên đầu của tất cả các trang.:

 

pic4.png

Để nắm rõ một từ bạn cần:

  • Xem: từ đó qua video 10 lần.
  • Nói: từ đó 5 lần.
  • Học: từ 5 lần trong ứng dụng thẻ ghi nhớ từ vựng của chúng tôi.

Bạn có thể xem tiến bộ cho từng qua các thang đo tiến bộ:

pic5.png

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk