Chọn trình độ của bạn

EnglishCentral yêu cầu học viên chọn trước trình độ tiếng Anh của mình. Nó sẽ cho phép EnglishCentral hướng những video và từ vựng của trình độ đó đến cho bạn.

Trước tiên, chọn một thang đo trình độ theo chuẩn quốc tế hoặc chọn thang đo của EnglishCentral. Tiếp đến chọn trình độ của bạn từ 1(Mới Học) đến 7(Xuất Sắc).

pic3.png

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk