Các vấn đề với ứng dụng chạy video

Nếu video không chạy trơn chu, thử các bước sau:

  1. Xóa bộ nhớ của trình duyệt.
    • Nếu bạn dùng FireFox, đến “Tools” và chọn “Clear Browsing History”.
    • Nếu bạn đang sử dụng Internet Explorer, đến “Safety” mục đặt ở bên traí của trình duyệt và chọn “Delete Browsing History”.
  2. Cập nhật Trình Duyệt của bạn.
  3. Cập nhật Adobe Flash Player của bạn.
    • Đến trang để tải bản mới nhất.

Nếu các video không chạy trơn chu, gửi cho chúng tôi một email.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk