Thông báo lỗi

Lỗi Mô tả Thao t
“Unable to connect to recognizer.” Điều này có nghĩa là có vần đề về kết nối giữa máy chủ và trình duyệt của bạn. Đam bảo rằng bạn có kết nối bình thường với Internet, reload lại video và thử lại. Nếu bạn thấy thông báo lỗi này liên tục, xin hãyemail chúng tôi ngày và giờ lỗi này xảy ra đề chúng tôi điều tra nó.
Please try recording again. Several words were not heard. Bộ phận nhận dạng giọng nói biết các từ mà bạn phải nói, khi má nó không nhận được hàng loạt từ mà nó đợi, nó sẽ yêu cầu bạn ghi âm lại. Điều này có thể xảy ra, lấy ví dụ,nếu bạn ngừng ghi âm trước khi kết thúc câu, hoặc nó có thể xảy ra nếu bạn một vài từ quá nhỏ so với các từ khác. Xin hãy ghi âm lạiPlease try recording again.
Xin hãy thử ghi âm lại” sẽ được khuyến cáo cùng với thông báo Bộ phận nhận dạng của chúng tôi không nhận được giọng nói của bạn.” Có nghĩa là nó cho bạn biết rằng nó xảy ra là do giọng bạn quá nhỏ, quá to hoặc có quá nhiều tạp âm. Nếu âm lượng quá to hoặc quá nhỏ cho lần đầu tiên, ứng dụng sẽ tự chỉnh âm lượng thích hợp và săn sàng cho ghi âm tiếp theo của bạn.
“Xin hãy thử ghi âm lại. Mic ghi âm quá to. Âm lượng của Mic đã được hạ xuống từ âm lượng ban đầu xuống mức thấp hơn.” Chúng tôi thay đổi mức độ microphone tự động cho các âm thanh quá to hoặc quá nhỏ cho ứng dụng nhận dạng giọng nói của chúng tôi.  
Xin hãy thử ghi âm lại Míc ghi âm quá nhỏ. Âm lượng của Míc đã được nâng từ âm lượng ban đầu đến mức âm lượng mới. .” Chúng tôi thay đổi mức độ của mic tự động cho các âm thanh quá to hoặc quá nho cho ứng dụng của chúng tôi.  
“Không thu được âm thanh nào. Xin hãy kiểm tra lại Please check your microphone setup, and try recording again. You may also want to check your system settings and mic hardware.”

Hệ thống thử tăng mức mic của bạn lên tối đa nhưng nó vẫn không nghe thấy gì. Xin hãy kiểm tra lại để đảm bảo các tùy chỉnh cho mic của bạn chính xác và tuy chọn mic của bạn đã chọn thiết bị phù hợp.

 

 
“Có quá nhiều tạp âm. Xin hãy đến một nơi yên tĩnh để ghi âm lại.” Nếu có rất nhiều tạp âm xung quanh khi bạn ghi âm, hệ thống của chúng tôi có thể không hiểu bạn nói gì. Tốt nhất là bạn nên ghi âm ở một chỗ yên tĩnh nhất có thể. Nếu bạn chọn để ứng dụng chạy video điểu chỉnh bằng tay,bạn sẽ nhận được hướng dẫn tăng hoặc giảm âm lượng cho mic. Bạn thay đổi mức âm lượng này bẳng cách nhấn vào nút " Tùy chỉnh Mic" trong ứng dụng chạy video và thay đỏi thanh trượt trong "Tùy chỉnh Âm lượng" đến mức khuyến cáo trong thông điệp báo lỗi.
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk