Các biểu tượng Phát Âm không hiện chính xác

Có một vấn đề đã biết với IE 6 là các biểu tượng IPA không hiện ra chính xác. Chúng tôi khuyến nghị rằng bạn nên cập nhật trình duyệt để xem các biểu tưởng đó rõ ràng.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk