Màn hình chuyển thành màu xám hoặc trang web không hoạt dộng khi tôi sử dụng trình duyệt Internet Explorer 6

Cho người dùng Microsoft Internet Explorer, EnglishCentral khuyến nghị nên sử dụng tối thiểu là Internet Explorer 7.

Tải về bản mới nhất của Internet Explorer tại đây.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk