Quy định tự đông thanh toán

Trừ khi bạn thanh toán qua mã số hoặc thẻ truy cập Cao Cấp, đăng ký tài khoản Cao Cấp tại EnglishCentral sẽ được tự động ra hạn và cho đến khi tài khoản của bạn bị hạ bậc xuống Căn bản hoặc bị hủy. Điều này đúng cho các đăng ký theo tháng, học kì hay năm. Các học viên có thể hạ bậc hay hủy tài khoản bất cứ lúc nào và sử được giải quyết theo quy định hủy và hoàn tiền của chúng tôi.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk