Tôi có thể nhận được hóa đơn?

Có, chỉ cần ấn vào bất kì giao dich nào trên Lich sử Thanh toán. Môi dòng này sẽ dẫn đến hóa đơn chi tiết ở dạng pdf. Nếu bạn cần thên xác nhận thanh toán hay có bất cứ câu hỏi gì, xin đừng ngại liên hệ với chúng tôi.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk