Thanh toán của tôi không thành công

Có nhiều lý do dẫn đến việc thanh toán không thành công. Đây là một số gợi ý:

  1. Kiểm tra lại thông tin thanh toán. Nhập thông tin sai là lý do phổ biến nhất dẫn đến thanh toán không thành công.
  2. Đảm bảo rằng bạn nhập vào mã số bảo an ninh đúng(CSC). Đây là gì?
  3. Liên hệ với công ty cung cấp thẻ để xác định rõ lý do thanh toán không thành công. Thẻ của bạn có thể không cho phép thanh toán online hoặc có những giới hạn về địa lý hay các giới hạn khác đối với thẻ thanh toán.
  4. Nếu bạn thanh toán thông qua PayPal, xin hãy liên hệ PayPal để biết thêm thông tin về thanh toán không thành công của bạn và làm thế nào để bạn có thể giải quyết chúng.
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk