Tôi có thẻ truy cập Cao Cấp, tôi có thể tìm thấy mã số truy cập Cao Cấp ở đâu?

Mã số truy cập có thể tìm thấy ở mặt sau của thẻ, phần cào ra được.

pic69.png

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk