Kiểm tra các thông tin thanh toán

Những người dùng có tài khoản Cao Cấp có thể xem thông tin thanh toán và thay đổi các tùy chọn thanh toán trên mục Thông tin thanh toán dưới “Tài khoản Của tôi”.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk