Hủy & Hoàn tiền

Nếu bạn hủy tài khoản Cao Cấp bất cứ lúc nào.Bạn sẽ không nhận được hóa đơn yêu cầu thanh toán thời gian sau đó e.g. tháng, học kì và năm). Tài khoản của bạn sẽ giữ nguyên trạng thái cho đến ngày cuối cùng của kì hạn bạn đã thanh toán. EnglishCentral không hoàn lại tiên cho các thanh toán đã hoàn thành.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk