CSC là gì?

“CSC” là viêt tắt của Card Security Code. Nó được sử dụng để tăng tính bảo mật cho thẻ thanh toán.

Cho các thẻ MasterCard, Visa, and Discover, nó là 3 số in ở mặt sau của thê. Nó nằm ở bên phải bên cạnh ô chữ ký.

Trên thẻ American Express, mã số an ninh CSC gồm 4 chữ số và in mặt trước của thẻ. Nó hiện ra sau và bên phải của dãy số thẻ.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk