làm thế nào để tôi ẩn đi điểm số của mình trên bảng xếp hạng?

Bạn có thể chọn để tài khoản ở “Chế độ Ẩn”, do đó điểm số sẽ ẩn đi trên bảng xêp hạng chung. Để thay đổi tùy chọn này:

  1. Đến “Tài khoản của tôi” và chọn mục“Cá nhân”.
  2. Bên cạnh “Tùy chọn theo ý muốn tài khoản của bạn”, nhấn vào “Thay đổi”.
  3. Bên cạnh “Chế độ Ẩn”, Nhấn “Có” để ẩn đi điểm số của bạn.
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk