Làm thế nào để thay đổi tên và địa chỉ email?

  1. Đến “Tài khoản Của tôi” và chọn mục “Cá nhân”.
  2. Bên cạnh “Thông tin Đăng nhập”, nhấn vào “Thay đổi”.
  3. Đánh vào tên mới hoặc email.
  4. Nhấn vào “Lưu các thay đổi”.

pic67.png
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk