Làm thế nào để hủy tài khoản?

Bạn có thể hủy tài khoản bằng cách nhấn“Hủy tài khoản của tôi” trên trang “Tài khoản của tôi” . Khi tài khoản của bạn bị hủy, tất cả dữ liệu về tiến bộ cũng như các dữ liệu khác về bạn sẽ không được cung cấp nữa.Nếu bạn có một tài khoản Cao Cấp, bạn sẽ không phải thanh toán thêm gì sau khi hủy tài khoản.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk