Tôi thay đổi mật khẩu thế nào?

  1. Đến “Tài khoản Của tôi” và chọn mục “Cá nhân”.
  2. Bên cạnh “Thông tin Đăng nhập”, nhấn vào “Thay đổi”.
  3. Chọn “Thay đổi Mật khẩu”.
  4. Cung cấp mật khẩu cũ, và một mật khẩu mới.
  5. Nhấn vào “Xác nhận”.
  6. Nhấn vào “Lưu các thay đổi”.
  7. pic66.png
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk