Làm thể nào để tôi thay đổi mức độ thường xuyên mà EnglishCentral gửi email cho tôi?

English gửi cho người dùng 2 loại email: cập nhật nội dung và trạng thái tài khoản. Để thay đổi các tùy chỉnh này:

  1. Đến “Tài khoản Của tôi” và nhấn vào mục “Cá nhân”.
  2. Tiếp đến“Tuy chọn theo mong muốn tài khoản của bạn”, và nhấn vào “Thay đổi”.
pic68.png
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk