Bạn thay đổi ảnh hồ sơ như thế nào?

  1. Đến“Tài khoản Của tôi” và chọn mục“Cá nhân”.
  2. Cạnh “Thông tin Truy cập”, nhấn “Điều chỉnh”, và chọn “Chọn File”.
  3. Đén thư mục hợp lý và chọn bức ảnh mong muốn rồi ấn vào bức ảnh đó và nhấn“Mở”.
  4. Nhấn vào “Lưu các thay đổi”.
pic65.png
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk