Chọn từ để học

Có bốn cách để học từ vựng trên EnglishCentral:

  • Theo Cấp độ
  • Theo Video
  • Theo Các Chủ Đề
  • Theo Sở Thích
Theo Cấp độ

Khi bạn đăng ký trên EnglishCentral, bạn có thể chọn một trình độ. Các từ bạn thấy được lọc để hiện ra các từ cho trình độ đó của bạn. Cách tốt nhất để xem tất cả từ vựng trọng trình độ của bạn là tại Trang chủ Từ vựng dưới mục Duyệt –> Từ vựng. Theo mặc định trong trang này, bạn sẽ thấy tất cả các từ tại trình độ của bạn “Đang Học Dở”, có nghĩa là các từ này bạn đã gặp tại EnglishCentral trong khi luyện tập. Để xem tất cả từ vựng tại trình độ của bạn, nhấn vào“Tất Cả”.

Theo Video

OTrên trang chi tiết cho từng video, phần “Các Từ Tiêu Biểu” hiện lên các từ bắt nguồn từ video thuộc về trình độ của bạn. Nhấn vào nút“Học Từ Vựng” để học chỉ những từ trong trình độ của bạn.

Theo Chủ Đề

Để học từ vựng theo Chủ đề, đến trang “Duyệt –> Từ vựng ” và tìm một chủ đề ở bên trái của trang đó.

Các Chủ Đề Từ Vựng sẽ tự động được lọc theo trình độ bạn chọn khi đăng ký.

Theo Sở Thích

Để xây dựng một danh sách từ vựng theo ý muốn, đánh dấu từ là “Ưu thích” bằng cách nhấn vào biểu tượng ngôi sao cạnh từng từ gốc:

pic21.png

Bạn có thể tiếp tuch học tất cả các từ bạn đánh dấu bằng cách sử dụng trang “Ưu thích” lọc trên trang danh sách từ vựng.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk