Cấp độ từ vựng và tiến bộ & Tie

Từ vựng học tại EnglishCentral được chia làm 7 trình độ từ[1] Mới học [7] Chuyên gia. Xem Các trình độ để biết thêm thông tin.

Tiến bộ trong từ vựng được theo dõi theo trình độ của “gốc từ”. Ví dụ, điều này có nghĩa là bạn sẽ học và nhận được công nhận tiến bộ kết quả cho từ gốc ‘AGREE’ khi bạn học các dạng khác của từ đó như --‘AGREED’, ‘AGREEMENT’, and ‘AGREEABLE’.

pic18.png

Bảy trình độ của EnglishCentral’s tuân thei các trình độ được công nhận theo chuẩn quốc tế cho việc học tiếng Anh:

pic19.png

Hiện có trên 12,000 từ gốc tại EnglishCentral để học tập và trên 80,0000 từ bao gồm nhiều dạng khác nhau của các từ gốc.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk