Lọc danh sách từ vựng

Sử dụng tùy chọn “Lọc Bằng” để lọc danh sách các từ sẽ hiện ra:

  • Đang luyện dở - Tất cả các từ bạn nhìn thấy bằng cách nào đó trên EnglishCentral.
  • Nắm chắc các từ - Chúc mừng! Bạn đã nắm chắc các từ trên EnglishCentral. Hãy kiểm tra Bảng xếp hạng để xem các học viên khác so với bạn thì khá cỡ nào.
  • Các từ đã biết - Nếu bạn thấy một từ trong danh sách mà bạn đã biết và không cần học nữa, chỉ cần trỏ chuột vào thanh tiến bộ, và đánh dấu vào ô nói rằng, “Tôi đã biết từ này rồi”. Chúng tôi sẽ chuyến chúng xuống dưới cùng danh sách đề bạn có thể tập trung vào những từ mà bạn thực sự quan tâm.
  • Ưu thích - Các từ bạn đã đánh dấu là ưu thích của bạn.
pic22.png
Bạn có thể sắp xếp các từ đó theo tiến bộ hoặc theo bảng chữ cái sử dụng công cụ “Sắp xếp bằng”.
pic23.png
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk