Learning Words (Vocab Quiz)

50% tiến bộ của bạn trên EnglishCentral là bởi việc vượt qua các bài kiểm tra ngắn từ vựng của bạn.

pic25.png

 Để học một từ trong bài kiểm tra, bạn cần đưa ra câu trả lời cho từ đó đúng 2 lần. Ba lỗi liên tiếp sẽ gở bỏ từ đó khỏi bài kiểm tra cho phần đó, để bạn có thể quay lại và học tiếp. Để “năm chắc” một từ, bạn cần học nó và làm bài kiểm tra đúng 5 lần theo quang thời gian ngắt giữa các lần kiểm tra tăng dần.

Hệ thống của chúng tôi tự động quản lý từ vựng của bạn để bạn có thể luyện tập và củng cố từ đó đã trong trí nhớ dài hạn đúng lúc. Học từ vựng tại theo các quãng nghỉ tăng lần tăng khả năng lưu trữ từ đó trong trí nhớ dài hạn.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk