Sử dụng Cliplist

Bạn có thể học cách mà từ được sử dụng trong nhiều ngữ cảnh khác nhau bằng cách xem bài tổng hợp các video có từ đó. Xem hàng loạt các videp có từ đó để bạn có thể thấy và nghe cách mà từ đó được nói bởi nhiều người khác nhau. Nhấn vào hình đại diện video trong cột “Các Clip” để bắt đầu:

pic24.png

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk