Tạo trang tiếng Anh của tôi

Trang tiếng Anh của tôi là trang chủ cà nhận tại EnglishCentral của bạn.

Khi bạn đã chọn các Chủ Đề và Trình độ, Trang tiếng Anh của bạn sẽ tự động điều chỉnh để hiện lênCác Video and Từ Vựng tại trình độ mà bạn đã lựa chọn.

pic6.png

Các chủ đề Phát Âm bạn đã chọn sẽ tự động hiện lên trên Trang tiếng Anh.

pic7.png

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk