Trình độ tiếng Anh nào được hỗ trợ?

Khi bạn đăng ký tại EnglishCentral, bạn có thể chọn một trình độ theo một thang đo trình độ tiếng Anh chuẩn quốc tế.

 pic2.png

Các video và từ vựng bạn thấy trên trang được lọc để chỉ hiện ra các video trong trình độ của bạn.

Cám ơn hệ thống học tập này, nay người học tiếng Anh với mọi trình độ từ người mới học cho đến người có trình độ gần mức bản ngứ có thể tận hưởng sự hiệu quả và cá nhân hóa của EnglishCentral.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk