EbglishCentral có miễn phí không?

Rất nhiều phần của EnglishCentral, thực sự, miễn phí. Các phần này thuộc quyền truy cập của tài khoản Căn Bản. Vài trong số những chức năng hiệu quả nhất, tuy nhiên, cần có đăng ký tài khoản Cao Cấp để truy cập.

Là một thành viên Căn Bản, bạn có thể:

Là một người đăng ký Cao Cấp, bạn có thể nhận được lợi ích của Personalized Language Immersion, gồm có quyền truy cập vào

  • Ứng dụng học từ vựng qua các video Cao Cấp hết sức sinh động mà ghi lại trình độ và tiến bộ của bạn, đồng thời quản lý việc học tập của bạn một cách hệ thống.
  • Các Clip từ vựng, giúp bạn học tập một cách tập trung hơn bằng cách hiện lên từ vựng bạn cần nắm rõ qua hàng loạt các video.
  • Các Video Trợ Giúp Phát Âm của Chuyên Gia, sẽ hướng dẫn bạn làm thế nào để phát âm chuẩn các âm quan trọng và luyện tập với huấn luyện viên phát âm hàng đầu.
  • Các Clip Phát Âm, giúp tập trung việc luyện phát âm của bạn vào các âm còn yếu của bạn với hàng loạt các video ví dụ cho âm đó.

Những chức năng Cao Cấp này có thể giúp bạn tiến bộ Nhanh Hơn, cải thiện trình độ tiếng Anh bằng cách thú vị và hiệu quả nhất có thể.

Để biết thêm thông tin hoặc để nâng cấp lên đăng ký tài khoản Cao Cấp, nhấn vào đây.

Nếu bạn là một Giáo viên, our Các Công Cụ Giáo Viên là hoàn toàn miễn phí. Học viên của bạn có thể xem video và tích lũy điểm phát âm miễn phí. Để sử dụng chức năng luyện phát âm hoặc học từ vựng Cao Cấp, học viên của bạn cần có tài khoản Cao Cấp. Họ có thể mua quyền truy cập có khuyến mại trực tiếp hoặc bạn ( hoặc tổ chức) có thể mua các Chỗ học Cao cấp cho họ, thường là sẽ được khuyến mại nhiều hơn. Để có thêm thông tin hoặc để mua Chỗ học Cao Cấp, nhấn vào đây.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk