Xếp hạng được đánh giá thế nào?

Khi bạn tiến bộ dần, bạn sẽ được xếp hạng trên ba lĩnh vực tại EnglishCentra:

Các video: Số video bạn xem hoàn chỉnh.

Phát âm: Tổng số điểm phát âm bạn tích lũy.

Từ vựng: Tổng số từ bạn đã học trong ứng dụng học từ mới.

pic30.png

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk