Điển phát âm được tính thế nào?

Bạn kiếm được điểm phát âm mỗi khi bạn ghi âm môt dòng trên một video. Khi bạn quay lại sau này,bạn có thể chạy lại bài học trước và cải thiện điểm số của bạn. Điểm số từ nhiều chế độ khác nhau và video được cộng lại thành tổng số điểm của bạn. Điểm số tủy thuộc vào độ khó của video, độ dài của câu và bạn nói câu đó có tốt không.

Nói chung, hệ thống của EnglishCentral trừ điểm môi khi bạn mắc lôi phát âm. Không nói cả từ là bị phạt nặng nhất.

Các video dễ nhất đáng giá vài trăm điểm trong khi những video khó nhất co thể đáng giá cả ngàn điểm. Từng video có độ khó tùy theo độ dài của câu và đọ phức tạp của từ vựng trong video đó.

Các video có thể được ghi âm lại bao nhiều lần tùy thích nhưng chỉ có điểm số gần nhất được tính.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk