Xem bảng xếp hạng

Bạn có thể xem vị trí trên bảng xếp hạng tại “Xếp hạng của tôi” trên đâu các trang.

pic29.png

Bạn có thể so sánh xếp hạng của mình với tất cả mọi người trên thế giới hoặc bạn học của mình (những người nói cùng thứ tiếng hoặc bạn cùng lớp ). Bạn có thể chia sẻ xếp hạng của mình với thế giới qua Twitter!

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk