EnglishCentral’ın ardında yatan pedagojik mantık nedir?

EnglishCentral’ın “Kişiselleştirilmiş Dil Eğitimi” yaklaşımı öğrencinin İngilizce ile kuşatıldığı veya İngilizce’ye “daldırıldığı” bir İngilizce eğitim yöntemine dayanmaktadır.
EnglishCentral’ın içerik temelli kuşatıcı lisan eğitim yöntemi ile öğrenciler yalnızca bir lisan olarak İngilizce eğitimine odaklanmakla kalmamakta, aynı zamanda EnglishCentral olarak “Konu Başlığı” olarak adlandırdığımız özel konulara ayrıntılı bir şekilde girme ve bu Konu başlıkları çerçevesinde kapsamlı bir dil eğitimi alma şansına sahip olmaktadırlar. Öğrencilerin seçtikleri Konu Başlıkları İngilizce dil becerilerinin kazanılmasında temel araç işlevini görmektedir. Bu konu başlığı temelli kuşatıcı dil eğitimi öğrencilerin konuya yüksek seviyede ilgi duyması ve İngilizce dil eğitiminde sıradan yöntemlere göre çok daha hızlı bir ilerleme kaydetmeleri sonucunu doğurmaktadır.
EnglishCentral’da öğrencilerin dil eğitiminde sağladığı gelişimin ölçümünde kullanılan temel faktör kelime dağarcığıdır. Bunun EnglishCentral’daki anlamı öğrencinin eğitim süresince çeşitli kelimelerle karşılaşması (video izleyerek), aralık-temelli öğrenim sistemimiz aracılığıyla kelimeleri öğrenmesi ve özel konuşma değerlendirme teknolojimizi kullanarak kelimelerle alıştırmalar yapmasıdır.
EnglishCentral’da uygulanan yöntemlerin geliştirilmesi sürecinde çok çeşitli İngilizce dil eğitimi uzmanları ile çalışmalar yürütmekteyiz. Platformun sunduğu benzersiz eğitim yöntemlerinden bazıları:
    •    Kelime Seçiminde bilimsel Yaklaşım: EnglishCentral kelime dağarcığı geliştirme sistemi 400 milyondan fazla kelime üzerinde gerçekleştirilen yayın analizinin sonuçlarına dayanarak en önemli ve çok kullanılan kelme gruplarını zorluk derecelerine göre belirleyip sıralamakta ve öğrencinin zaman içinde gördüğü, konuştuğu ve çalştığı her kelimeyi takip etmektedir. Bu kelimeler sıklık, TOEFL ve TOEIC gibi testlerden alınan notlar ile karşılıklı ilişki, iş İngilizcesinin veya filmlerde kullanılan İngilizcenin öğrenilmesi gibi hedefler içeren videolarda kullanılan belli kelimelerin çalışılması bağlamında öğrenilebilmektedir.
    •    Aralıklı-Tekrarlı Kelime Öğrenimi: Araştırmalar çok sayıda yeni kelimeyi hızla öğrenmenin en etkili yönteminin aralıklı tekrarlama olduğunu göstermektedir.  Günümüzde aralıklı tekrarlama prensibine sistemler bulunmakla birlikte bunların büyük çoğunluğu bir tarafta kelimenin diğer tarafta tanımın bulunduğu geleneksel hatırlatma kartlarını kullanmaktadır. EnglishCentral daha da ileri giderek kelimeleri kendi orijinal bağlamları içinde otantik içerikten öğrenmeye dayalı bir sistem oluşturmuştur. Otantik içerik kullanıcının hem ilgisini hem de devamlılığını en üst seviyede tutmaktadır. EnglishCentral'ın bilgisayar tabanlı bu öğretim yönteminsw kelimeler kendi orijinal bağlamları içinde öğretilmekte ve öğrencilerin çalıştıkları kelimelerle ilgili olarak yalnızca tanım bilgilerini kazanmalarına değil aynı zamanda birlikte kullanılabilirliği hakkında da bilgi sahibi olmalarına imkân verilmektedir.
    •    Kademeli, İlgi Çekici Öğrenim Malzemeleri: EnglishCentral İngilizce lisanı öğrenimi için dizayn edilmiş en büyük video kütüphanesini kullanıma sunmuştur. Oldukçe geniş kapsamlı olan bu kütüphane ilgi çekici otantik videoları SİZİN, yani kullanıcının seçmesine olanak sağlamaktadır. Bu yaklaşım EnglishCentral'ı hem çok ilgili hem de motive edici bir lisan öğrenim aracı yapmaktadır.
    •    Boşluğa Dikkat Çekmek: İkinci dil öğreniminde "Farka Dikkat Çekmek" olarak adlandırılan ilkeye dayanan platformumuz  öğrencinin kendi sesini kaydederek kendi konuşması ile aynı cümleyi kendi anadilinde seslendiren konuşmacının konuşması arasındaki "farka" dikkatini çekmek için çok sayıda fırsat sunmakta ve telaffuz becerilerini geliştirebilmesi için sayısız fırsat sunmaktadır.
    •    Konuşma Değerlendirme Sistemi: EnglishCentral ileri ses tanıma teknolojileri içeren patentli bir telaffuz değerlendirme sistemi tasarlamıştır.   EnglishCentral sistemi toplanan 100 milyondan fazla söyleme dayanarak geliştirilmiştir. Bu datayı kullanarak geliştirdiğimiz sistem kullanıcılara tutarlı bir telaffuz değerlendirmesi sunar. EnglishCentral detaylı ilerleme raporları, hedefe dönük telaffuz pratikleri ve kursları sunarak kullanıcılarının hedefledikleri alanlarda gelişim göstermelerini sağlamaktadır.


Bu makale yardımcı oldu mu?
0 kişi içerisinden 0 kişi bunun yardımcı olduğunu düşündü
Başka sorularınız var mı? Bir talep gönder

0 Yorumlar

Makale yorumlara kapalı.
Bir Zendesk Hizmetidir