Tại sao lại sử dụng Zoom?

  • Dễ sử dụng: Zoom rất dễ cài đặt. Không cần phải tạo tài khoản. Chỉ cần nhấp vào “Bắt đầu Bài học” trên giao diện trang Bài học Live! của bạn. Chúng tôi khuyên bạn nên tải xuống ứng dụng Zoom trước buổi học để có trải nghiệm tốt nhất.
  • Tính linh hoạt: Zoom hoạt động mượt mà trên tất cả các hệ điều hành và thiết bị.
  • Ghi âm: Bài học của bạn sẽ được ghi lại dưới dạng âm thanh và video.
  • Chia sẻ màn hình: Tính năng bảng trắng điện tử cho phép gia sư dễ dàng chia sẻ màn hình và chú thích giáo án của họ.
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.
Powered by Zendesk