Bài kiểm tra trình độ là gì?

Bài kiểm tra trình độ của EnglishCentral  là bài học 1 kèm 1 miễn phí, kéo dài 20 phút với giáo viên. Những bài học này được tổ chức để xác định trình độ tiếng Anh của bạn và cung cấp kế hoạch học tập dành riêng cho bạn trên EnglishCentral.

Sau khi làm bài Kiểm tra trình độ, bạn sẽ nhận được một báo cáo chi tiết về điểm yếu và điểm mạnh trong khả năng tiếng Anh của mình (xem mẫu Báo cáo Kiểm tra trình độ). Báo cáo này cũng bao gồm một kế hoạch học tập tùy chỉnh dựa trên kết quả của bài kiểm tra, sở thích và mục tiêu học tiếng Anh của bạn. Với buổi tư vấn miễn phí sau Bài kiểm tra trình độ, cố vấn giáo dục của EnglishCentral sẽ giúp bạn đánh giá kết quả bài kiểm tra và hoàn thiện kế hoạch học tập của mình.

Chúng tôi khuyến khích tất cả người dùng EnglishCentral nên bắt đầu với Bài kiểm tra Trình độ. Bài kiểm tra trình độ là một buổi học 1:1 miễn phí với một giáo viên được thiết kế để đánh giá trình độ tiếng Anh hiện tại của bạn và cung cấp cho bạn một kế hoạch học tập được cá nhân hóa trên EnglishCentral. Bạn có thể đăng ký kiểm tra trình độ miễn phí tại đây.

'Tư vấn' sau buổi Kiểm tra Trình độ là gì?

Khi kết thúc bài kiểm tra trình độ, chúng tôi sẽ kết nối với một chuyên gia tư vấn học tập tại địa phương để tư vấn miễn phí cho bạn. Trong quá trình tư vấn, chuyên gia sẽ giải thích chi tiết về trình độ hiện tại của bạn dựa trên năm chỉ số học tập của EnglishCentral (Nghe hiểu, Ngữ pháp và Từ vựng, Giao tiếp, Phát âm và Lưu loát). Nếu bạn muốn bỏ qua buổi tư vấn do có lịch trình hoạt động sau bài kiểm tra trình độ, vui lòng cho chúng tôi biết. Vì vậy, để buổi tư vấn đạt hiệu quả cao nhất, vui lòng gửi tin nhắn để chúng tôi có thể liên hệ lại với bạn vào thời gian bạn muốn.

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.
Powered by Zendesk