Trẻ em có thể học với EnglishCentral không?

Chúng tôi có một số khóa học được thiết kế cho trẻ em như Truyện cổ tích(xem trang Khóa học của chúng tôi). Chúng tôi cũng có các giáo viên có kinh nghiệm giảng dạy cho các học viên nhỏ tuổi. Nhìn chung, thư viện video của EnglishCentral phù hợp với mọi lứa tuổi. Chúng tôi tránh mọi nội dung khiêu dâm hoặc liên quan đến các chủ đề người lớn khác.

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.
Powered by Zendesk