Làm thế nào tôi có thể lên cấp?

  1. Bài kiểm tra Nâng trình là cách để bạn đảm bảo rằng bạn đang cải thiện trình độ tiếng Anh của mình cùng với Englishcentral. Nó có định dạng tương tự như Bài Kiểm tra Trình độ và kết quả sẽ cho thấy sự tiến bộ của bạn kể từ lần cuối cùng bạn làm bài kiểm tra.
  2. Bài kiểm tra sẽ tự động được thêm vào tài khoản của bạn sau khi kiếm được 20.000 XP (điểm kiếm được chỉ được tính trong thời gian gói cước có hiệu lực). Điều này có thể được thực hiện định kỳ (3 tháng) để theo dõi sự tiến bộ của bạn.
  3. Để nâng trình mà không cần kiểm tra, bạn cần thu thập 20.000 XP và nắm vững các từ được chỉ định trong danh sách từ ở cấp độ hiện tại của bạn. Ví dụ, kiểm 20.000 điểm XP và học hoàn thành danh sách từ vựng level 3 để lên level 4.
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.
Powered by Zendesk