Trình độ tiếng Anh của tôi không cao. Làm thế nào tôi có thể thông thạo tiếng Anh thương mại?

Điều quan trọng là phải luôn quyết tâm và không bỏ cuộc khi học một ngôn ngữ. Nếu trình độ tiếng Anh của bạn không đủ để hiểu tiếng Anh thương mại, hãy bắt đầu bằng cách thực hiện theo kế hoạch học tập để nâng cao kiến thức ngữ pháp và từ vựng của bạn. Với EnglishCentral, bạn có thể thực hành và cải thiện tiếng Anh của mình thông qua các buổi học trực tuyến 1-1, bài học nhóm, nghiên cứu video tương tác, hỗ trợ trí tuệ nhân tạo, câu đố và các công cụ học từ vựng.

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.
Powered by Zendesk