Làm thế nào tôi có thể chuẩn bị cho một cuộc phỏng vấn việc làm bằng tiếng Anh?

Điều đầu tiên bạn có thể làm để chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn xin việc là luyện tập trả lời các câu hỏi phỏng vấn phổ biến bằng tiếng Anh. Bạn có thể mô phỏng một cuộc phỏng vấn xin việc trong các bài học trực tiếp trực tiếp mà bạn lên lịch tại EnglishCentral.

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.
Powered by Zendesk