Lợi ích của EnglishCentral cho nhân viên của tôi là gì?

EnglishCentral cung cấp các kế hoạch học tập tùy chỉnh được thiết kế để giúp nhân viên của bạn đạt được các mục tiêu về ngôn ngữ của họ. Các khóa học tiếng Anh chuyên ngành cụ thể của chúng tôi giúp họ tỏ ra tự tin trong cuộc họp, đàm phán và thuyết trình. Chúng tôi trang bị nhân viên của bạn với kỹ năng ngôn ngữ cần thiết để xuất sắc trong lĩnh vực kinh doanh quốc tế, đồng thời cung cấp tính linh hoạt để họ có thể luyện tập tiếng Anh bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu.

Ứng dụng di động của chúng tôi, tương thích với hệ điều hành iOS và Android, cho phép nhân viên của bạn truy cập các bài học trực tiếp 24/7 và tận dụng tối đa khả năng học tập cá nhân được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo.

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.
Powered by Zendesk